Musikkoret København blev stiftet i 1951 af dirigent Henning Madsen, som var korets leder igennem mere end 40 år. Koret blev til i nært samarbejde med daværende leder i Bethesda sekretær Jørgen Larsen, som med stor varme og opbakning gik ind for planen om at starte et kor. Korets oprindelige navn var Bethesdas Musikkor, København. Senere har koret skiftet hjemsted og taget navneforandring til Musikkoret København.


I løbet af de mere end 70 år, som koret har eksisteret, har det gennemgået en bemærkselsesværdig udvikling, der har gjort koret kendt, ikke blot her hjemme, men også i udlandet. Fra en beskeden start med nogle få sangere, voksede koret i løbet af det første tiår til en anselig størrelse, som toppede i begyndelsen af 60'erne med omkring 150 sangere og musikere. Samtidig med at koret øgede sit renome, voksede også korets musikalske præstationer. Det repertoire udviklede sig fra enkle a cappella satser, sange og salmer, til større og mere krævende kor- og orkeserværker - en udvikling, som er fortsat op igennem årene.


Musikkoret har, i de år det har eksisteret, givet mere end 1000 koncerter og andre musikalske arrangementer og der har været fremført mere end 500 forskellige kor og orkesterværker. Blandt højdepunkterne af korets engagementer i København gennem 70'erne og 80'erne kan nævnes samarbejdet med Københavns Tivoli, som førte til 25 koncerter i Tivolis Koncertsal med deltagelse af kendte solister som Gertrud Spliid, Ulrik Cold, Arne Lambert og Svend Åge Mott m.fl.


Musikkoret København har haft som målsætning, ikke at begrænse sin tilhørerskare til et københavnsk publikum alene, men også at præsentere koret ud over landet og i udlandet. Der har således igennem årene været fortetaget adskillige koncertrejser både i indland og udland. Ligeledes forekommer også ofte et udbytterigt samarbejde med andre kor og orkestre både danske og udenlandske.


Musikkorets historiske materiale fra 1951 til 1992 findes i Københavns Stadsarkiv