Musikkoret København


Musikkoret København er et firestemmigt kor med blandet repertoire, herunder kirkemusik og danske sange. Korets dirigent er Ole Reuss Schmidt, som står for den musikalske ledelse. Læs mere om Ole Reuss Schmidt


Koncerter

Musikkoret København afholder koncerter i hovedstadsområdet og på årlige koncertrejser i Danmark eller i udlandet. Interesserede kan lytte til koncertoptagelser med Musikkoret København.


Læs mere om kommende og tidligere koncerter på Musikkoret Københavns Facebook-side.


Nye medlemmer

Nye medlemmer er velkomne. Er du interesseret i at synge klassisk kormusik, kan du komme til en optagelsesprøve med korets dirigent og to medlemmer af korets bestyrelse. Der er tre måneders prøvetid efter optagelsen. Send en e-mail til info@musikkoret.dk eller ring til korets formand på 7194 7187, hvis du er interesseret i at komme til optagelsesprøve.


Musikkoret Københavns venner

Musikkoret har en kreds af venner, som modtager korets medlemsblad og inviteres til korets koncerter. Medlemmer af Musikkoret Københavns venner betaler 100 kr. årligt i kontingent. Ægtepar betaler 150 kr. årligt for et fælles medlemskab.


Musikkoret Københavns bestyrelse

Musikkoret København er en forening med en bestyrelse, som vælges på korets årlige generalforsamling:

Formand: Lisa Ibenfeldt Schultz, telefon 71947187

Dirigent: Ole Reuss Schmidt, telefon 25815762

Sekretær: Inga Holsegård-Rasmussen, telefon 35268431

Kasserer: Anne Marie Gersborg-Hansen, telefon: 40185967

Bestyrelsesmedlemmer: Kirsten Bagge Nielsen, Hilleborg Sass og Else Karkov

Suppleanter: Lizzi Tesgaard Riis og Erik Storgaard.


Musikkoret Københavns vedtægter