Musikkoret København

Koncerter og rejser 1951 - 1959

Musikkoret blev etableret den 1. september 1951 af Henning Madsen som "Bethesdas strengekor". På korets tidligste repertoire var jævne vækkelsessange, som blev sunget med ledsagelse af klaver og guitar. Koret samarbejdede med Luthers Missions strengekor i de første år. 

I et interview med Henning Madsen i anledning af korets 1 års jubilæum kunne man læse, at koret bestod af 40 unge mennesker, som var optaget i koret efter en individuel samtale med fokus på den enkelts sangstemme og musikforståelse eller evner for at udvikle musikforståelse. De enkelte medlemmers interesse for at udbrede evangeliet gennem sang indgik også i udvælgelsen af korets medlemmer. 

Strengekorets økonomi i det første år viser medlemmernes engagement. Korets aktiviteter var finansieret af et par hundrede kroner fra Bethesdas kasse samt bidrag fra medlemmerne. I det første år var der indkøbt instrumenter for i alt 4.250 kr. og noder for 900 kr. Der var således tale om meget store beløb i 1951. 

Billeder og avisudklip mv. på denne og de følgende sider vidner om en bemærkelsesværdig udvikling i koret både i antallet af medlemmer og i musikudøvelsens kvalitet og kompleksistet. Koret begyndte som et strengekor med enkle vækkelsessange på programmet. I løbet af korets første år blev strygere knyttet til koret, som samtidig fik større og mere krævende værker på programmet. I de følgende år blev guitarledsagelsen af koret helt afløst af et fuldt amatør-symfoniorkster på højt niveau. Dette vidner om den store ildhu og det engagement, som var kendetegnende for Henning Madsens ledelse af koret.

1952 og 1954 Musik i Idrætshuset

Allerede i 1952 medvirkede Bethesdas strengekor ved Indre Missions stormøde i Idrætshuset i København den 10. september. Der var henved 1.500 deltagere i stormødet, som lyttede med interesse til korets indslag.

I 1954 lagde Idrætshuset i København rammerne om en stort anlagt Strengekor-koncert søndag den 25. april. I koncerten deltog 250 aktive sangere og musikere i koncerten fra Bethesdas strengekor og fra Luthersk Missionsforenings Strengekor. 

Operasangerinde Else Jena var solist ved koncerten.

1953 Sang- og musikundervisning

I korets første år underviste Henning Madsen selv medlemmerne i sang, guitarspil og nodelære. 

I 1953 blev der herudover holdt week-endkurser i Bethesda. 

Koncertsangerinde og lærer ved Det kgl. Musikkonservatorium, fru Zacharias og sanginstruktør Th. Evald underviste sammen med Henning Madsen. Deltagerne betalte hver 5 kr.

Billedet er fra et sang- og musikkursus på Luthersk Missionsforenings højskole i Hillerød den 23. - 30 august 1953.

1954 Strengekorets fane

I 1954 ansøger Musikkoret om en fane fra Danmarks-Samfundet. Samme år modtager Bethesdas strengekor en smuk dannebrogsfane. Dannebrogsfanen er ledsaget af et tildelingsbrev underskrevet af arveprins Knud. Tildelingsbrevet kan ses til venstre herfor.

Dannebrogsfanen ses ovenforpå billedet fra Musikkorets 40 års jubilæum ved koncerten i Grundtvigskirken i København.

Koncerter rundt omkring i landet

Allerede i 1952 og de følgende år afholdt strengekoret koncerter uden for Bethesda. 

Koncerterne har stadig de lettere vækkelsessange på programmet. Se eksempelvis programmet fra koncerten i Aarhus-Hallen den 11. maj 1952

1955 Grammofonplader

Gennem årene udgav Bethesdas strengekor og senere Musikkoret Bethesda en række grammofonplader

1955 - 1957 Koncerter i Bethesda

Bethesdas 75 års jubilæum 1957

Bethesdas 75 års jubilæum

Bethesdas strengekor deltog i mange forskellige begivenheder i Bethesda.

Torsdag den 26. september 1957 deltog strengekoret i Bethesdas 75 års jubilæum.

Billedet til venstre er fra jubilæumsfesten. Strengekoret har udover sangere og guitarister en fuldt besat strygergruppe.

1956 Strengekorenes musikfest i K.B. Hallen

Over to dage i april 1957 (st. bededag 27. april og søndag den 29. april) samledes 8000 mennesker i K. B. Hallen i København for at fejre 10 års jubilæum for sammenslutningen af Indre Missions og Luthers Missionsforenings strengekor. Sammenslutningen talte 85 kor med tilsammen 1.400 medlemmer. Bethesdas strengekor deltog i jubilæumsfesten. I alt var der 700 sangere og musikere fordelt på 55 kor fra hele landet, som medvirkede ved jubilæumsfesten.

1957 Rejse til Færøerne

Koncertrejsen blev afholdt fra den 27. juli til den 10. august. Der blev afholdt to koncerter i Torshavn, i Klaksvig, Fuglefjord, Tverå, Våg og Sandevåg.

I begyndelsen af 1957 indledte Bethesdas strengekor et samarbejde med Svend Thuelsen, som var næstformand i "Den kristelige færøiske forening i Danmark" om en koncerttourné på Færøerne. 

1954 og1958 Koncertrejser til Norge

Bethesdas strengekor var på den første udlandsrejse i 1954. Rejsen gik til Norge. Igen i 1958 besøgte koret Norge.

Artiklen nedenfor til venstre "Med Bethesdas Strengekor" i Norge er fra 1954 og artiklen nedenfor til højre "3000 unge i Nidarosdomen" er fra 1958. I artikeln fra 1958 omtales koret som "Musikkoret Bethesda".

1958 Tivolis koncertsal

I 1958 indgik Musikkoret Bethesda en kontrakt med Tivoli i København om en årlig koncert. Denne blev fornyet hvert år i de følgende 25 år, således at Musikkoret gav koncerter hvert eneste år i Tivolis koncertsal. Hvert eneste år var der udsolgt til koncerterne.

1959 Sang- og musikstævne i Tivoli

Generalprøve

Musikkoret Bethesda afholdt et sang- og musikstævne i Tivolis koncertsal den 24. april 1959. Anledningen til stævnet var et påtrængende behov for renovering og ombygning af Bethesdas bygning på Israels Plads i København. 

Billetsalget og en indsamling ved udgangen af Tivoli gav et bidrag på 2.342,63 kr. til byggeprojektet.