Musikkoret København

Musikkorets historie 1951 - 1999

Bethesdas strengekor/Musikkoret Bethesda

Prøve i Bethesdas festsal i 1974.

Musikkoret Københavns historie går tilbage til korets stiftelse den 1. september 1951. Koret blev etableret som Bethesdas strengekor inden for rammerne af Københavns Indre Mission. I takt med at koret udviklede sig til et kor med et fuldt symfoniorkster, ændrede kor og orkester navn til "Musikkoret Bethesda". 

Musikkoret holdt ugentlige korprøver i Københavns Indre Missions bygning "Bethesda" på Israels Plads i København.

Efter de første koncerter i Bethesda afholdt kor og orkester koncerter i kirker og koncertsale og interessen for koncerterne voksede stødt i hele landet. Det førte til koncertrejser rundt i Danmark og på Færøerne. Da den nye koncertsal var opført i Tivoli, holdt koret en koncert for fulde huse hver sommer gennem 25 år. Den store interesse for koncerterne blev understøttet af radio-transmissioner og positiv omtale i pressen.

Også i udlandet var der interesse for Musikkorets koncerter. Det førte til en lang række koncertrejser til andre lande i Europa, til USA og Canada samt til Israel. I 1983 blev koret inviteret til at deltage med et musikprogram i en messe i Peterskirken og i Pavens audiens på Peterspladsen i Rom. Henning Madsen skriver i sin erindringsbog "Min Vej - fra bydreng i Lemvig til audiens hos Paven i Rom," at "Musikkoret Bethesda skriver historie i Peterskirken i Rom, idet det er første gang et udenlandsk kor med orkesterledsagelse får lov at deltage ved en messe." I samme bog kan man læse, at Musikkorets 45 minutter lange program blev hørt af 75.000 tilhørere på Peterspladsen og 25.000 tilhører i Peterskirken. Herudover blev programmet transmitteret til endnu tusindvis af tilhørere i Asien og Sydamerika.

Henning Madsen, Musikkorets stifter og første dirigent

Musikkoret Bethesda blev stiftet af Henning Madsen, som også var korets første dirigent.

Henning Madsen blev født i 1925 i Møborg i Vestjylland og er opvokset på familiens gartneri, hvor han tog del i arbejdet i løbet af sin barndom og tidlige ungdom. Hjemmet var præget af det slidsomme arbejde i gartneriet, en stærk tro og musik og sang i den sparsomme fritid. Højdepunkterne var timerne hos klaverlæreren og de rolige stunder ved tangenterne. Som værnepligtig kom Henning Madsen til København og kom her til møder i Københavns Indre Mission. Her fik man hurtigt blik for Henning Madsens talent og sans for musik og man overlod ham derfor uden bekymring opgaven med at etablere et strengekor. I 1953 og de følgende fire år benyttede Henning Madsen muligheden for at følge aftenundervisning på Det kgl. danske Musikkonservatorium lige som han senere fortsatte på dirigentklassen.

I sine unge år i Vestjylland deltog Henning Madsen i frihedskampen under den tyske besættelse af Danmark. Dette såede en trang til frihed i den unge Henning. 

Musikkoret har derfor gennem de første 40 år holdt flere koncerter til minde om Danmarks befrielse i 1945. Særligt mindekoncerten i Holstebro kirke i 1985 gjorde et stort indtryk på Henning Madsen. 

 I bogen "Mørkets gys, frihedens lys" fra 2014 har Henning Madsen beskrevet begivenhederne under besættelsen, herunder kampen for at redde overlevende soldater fra et engelsk fly, som blev skudt ned i nærheden af Henning Madsens bopæl.

Musikkoret Bethesda nåede meget stor anerkendelse både i Danmark og i udlandet, hvilket i høj grad skyldes Henning Madsens talent og store indsats med at drive koret frem og stå for den musikalske ledelse. Arbejdet bestod ikke kun i at svinge dirigentstokken, men krævede også skrivning af noder til de enkelte stemmer i orkestret. Den sidste opgave blev oftest løst sent på aftenen efter endt arbejdsdag.


I 1994 valgte Henning Madsen at slutte med hvervet som dirigent for Musikkoret. Den sidste koncert med Musikkoret under Henning Madsens direktion var koncert nr. 898.

Solister gennem årene

Musikkoret har haft en lang række solister, som har medvirket ved de forskellige koncerter. Det er ikke muligt at nævne dem alle her. Nedenfor er derfor kun nævnt fire solister, som har haft et langvarigt samarbejde med Musikkoret.

Musikkoret København

Koret ændrer i 1994 navn til Musikkoret København i forbindelse med ophøret af samarbejdet med Københavns Indre Mission.


Hening Madsen overlader opgaven som dirigent for Musikkoret København til Louise Adrian, som - ud over den musikalske ledelse af Musikkoret København - også var grundlægger og nu dirigent af "Fangekoret".

Musikkorets historiske materiale fra 1951 til 1992 findes i Københavns Stadsarkiv.

Musikkorets historie fra 1951 til 1999 er beskrevet på Musikkorets hjemmeside af Lisa Ibenfeldt Schultz i samarbejde med Henning Madsen med udgangspunkt i Henning Madsens righoldige scrapbøger og øvrigt arkivmateriale. Redigeringen af hjemmesidens historiske afsnit har fundet sted i efteråret 2022 og foråret 2023. Koncertoptagelser fra Holstebro kirke og Roskilde domkirke er overført fra kassettebånd til digitale lydfiler af Michael Kammer.